samarbejdspartnere

Frivilligcentre og selvhjælp Danmark
Landsorganisationen for frivilligcentre og selvhjælp i Danmark varetager medlemsorganisationernes interesser overfor det offentlige, stat og kommune.
www.frise.dk

Frivilligt forum
Landsforeningen for frivillige sociale organisationer repræsenterer de frivillige sociale organisationer i Danmark ud fra civilsamfundets synsvinkel. Landsforeningen har en lokal afdeling i København.
www.frivilligtforum.dk

Frivilligrådet
Frivilligrådet er en statsinstitution som primært beskæftiger sig med rammerne for det frivillige sociale arbejde. Rådet har til opgave at rådgive indenrigs- og socialministeren og folketinget om det frivillige sociale arbejde - samt at forholde sig reflekterende i debatten om sektorens samspil med den offentlige sektor og erhvervslivet.
www.frivilligraadet.dk

Kontaktudvalget for frivilligt socialt arbejde
Udvalget har til opgave at fremme det frivillige sociale arbejde og forbedre dets muligheder i Københavns Kommune.
www.kikk.dk

 

Københavns Kommune
www.kk.dk
 

Cph Volunteers

Cph Volunteers er forankret i Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Service & Forandring.

www.cphvolunteers.dk

 

Center for frivilligt socialt arbejde
Center for frivilligt socialt arbejde er et landsdækkende center, som har til opgave at bidrage til en stadig kvalificering af det frivillige sociale arbejde bl.a. i form af kurser, konsulentbistand og konferencer.
www.frivillighed.dk

Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold 
www.sm.dk