frivilligt arbejde

Frivilligt arbejde er for alle!

Alle frivilligcentre har en frivilligformidling, hvorfra der skabes kontakt mellem borger og forening. Går man som borger med et spirende ønske om at arbejde frivilligt, er man altid velkommen til at kontakte frivilligcentrets frivilligformidling.

 

 

Frivilligformidlingen er med til at nedbryde den generelle forestilling om, at frivilligt arbejde kun er for hattedamer, lokale sportsentusiaster og socialaktivister. Her kan man få overblik over de mange forskellige muligheder, der er, og der vejledes i reglerne på området i forhold til den frivilliges aktuelle situation. Frivilligformidlingen er, med andre ord, en øjenåbner, hvor der lægges vægt på, at der er overensstemmelse mellem den frivilliges forventninger til jobbet og foreningens forventninger til den frivillige.