foreningsservice

Frivilligcentrenes mål er at gøre foreningernes liv lidt nemmere: Her kan foreninger få sparring på fx fundraising og rekruttering. De kan deltage i kurser og frivilligcentrene synliggør det frivillige arbejde lokalt for at sikre politisk opbakning og engagere endnu flere i det arbejde som foreningerne udfører i lokalsamfundet.

Frivilligcentrene er lokale samlingssteder for det frivillige arbejde. De arbejder for netværk mellem de lokale foreninger og for at medvirke til nytænkning og udvikling af nye muligheder på det frivillige område.