samarbejdspartnere

Frivilligcentre og selvhjælp Danmark
Landsorganisationen for frivilligcentre og selvhjælp i Danmark varetager medlemsorganisationernes interesser overfor det offentlige, stat og kommune.
www.frise.dk

Frivilligrådet
Frivilligrådet er en statsinstitution som primært beskæftiger sig med rammerne for det frivillige sociale arbejde. Rådet har til opgave at rådgive indenrigs- og socialministeren og folketinget om det frivillige sociale arbejde - samt at forholde sig reflekterende i debatten om sektorens samspil med den offentlige sektor og erhvervslivet.
www.frivilligraadet.dk
  

Cph Volunteers

Cph Volunteers er forankret i Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Service & Forandring.

www.cphvolunteers.dk

 

Center for frivilligt socialt arbejde
Center for frivilligt socialt arbejde er et landsdækkende center, som har til opgave at bidrage til en stadig kvalificering af det frivillige sociale arbejde bl.a. i form af kurser, konsulentbistand og konferencer.
www.frivillighed.dk

Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold 
www.sm.dk