Om frivilligcentrene

FRIVILLIGCENTRENES FORMÅL OG MÅL

Frivilligcentrene skaber rammer for deltagelse og fællesskaber og har til formål at støtte, synliggøre, udvikle og fremme frivilligheden og foreningslivet lokalt.

Kvalitet & Mangfoldighed
Frivilligcentrene øger kvaliteten og mangfoldigheden af det lokale frivillige arbejde ved at støtte, udvikle og inspirere frivillige foreninger og initiativer samt hjælpe nye foreninger i gang

Udfoldelse & Deltagelse
Frivilligcentrene øger omfanget af det frivillige arbejde og udfoldelsesmulighederne i den frivillige verden ved at gøre det lettere at blive frivillig, lettere at yde en frivillig indsats og lettere at finde hjælp og støtte i civilsamfundet.

Samarbejde & Sammenhængskraft
Frivilligcentrene øger den sociale sammenhængskraft og styrker en helhedsorieneret social indsats ved at skabe netværk og samarbejde på tværs af foreninger og mellem foreninger, kommuner og erhvervsliv.
 
Læs mere om frivilligcentrenes arbejde hos FriSe eller kontakt dit lokale frivilligcenter for en aftale.